Návod na používání a péči o šperky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl/a zakoupit si šperk u naší společnosti KLENOTY AURUM. Věříme, že s ním budete spokojen, a že se stane důkazem Vašeho dobrého vkusu a elegance.

Aby Vám naše šperky přinášely stálou radost a potěšení, je třeba při jejich nošení/užívání dodržovat níže uvedené zásady. Jenom tak Vám budou šperky dlouhodobě sloužit a zdobit Vás.

Používejte šperky pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, tj. k večerním nebo společenským událostem, a/nebo k dennímu nošení.

Při výběru šperku pečlivě volte podle jeho účelu užití, frekvence a místa užívání šperku jeho velikost, délku, hmotnost přiměřenou účelu užívání, druh uzavíracích systémů vč. případných pojistek, povrchovou úpravu, barevnost atd.

Po užití šperku jej otřete suchým jemným hadříkem (pozor na zatržení!) a uložte jej na místo k tomu určené, tj. do šperkovnice, nákupní krabičky, ve které se vaše šperky nedotýkají jiných, zejména kovových předmětů. Ideálními podmínkami pro skladování šperků je sucho, pokojová teplota a tma, která svědčí drahokamům. Šperky, zejména duté nebo ty, které jsou náchylné na zatržení, na noc vždy odkládejte.

Všechny šperky jsou křehké, při jejich výrobě neplatí žádné technické ani technologické normy, proto nejsou stanoveny přesné limitní hodnoty pro Návodudržitelnost v tlaku, tahu, zkrutu, ohybu atd., když každý kus šperku má (zejména vzhledem ke své hmotnosti, tvaru a konstrukci) svoje vlastní limity v tahu, tlaku, ohybu a zkrutu, jejichž překročení způsobí vždy poškození či deformaci šperku.

Šperky vyrobené ze slitin drahých kovů nad váhové limity, stanovené puncovními předpisy, jsou před uvedením na trh vždy vystaveny kontrole ryzosti a složení slitin ve státní zkušebně (Puncovní úřad), jejíž výsledek je doložen vyražením puncovních, výrobních a ryzostních značek na výrobek; u takových výrobků lze prakticky vyloučit vadu materiálu.

Poškození šperků, způsobené uživatelem šperku, byť neúmyslné či dokonce nevědomé, jako jsou např. oděrky, rýhy, promáčkliny, přetržení, překroucení či jiné deformace, odlomení části, stržení závitu, vyražení či rozbití kamenů či perel, praskliny, skvrny atd., nelze považovat za vady výrobku, na které by se vztahovaly zákonné záruční podmínky. Je třeba mít na paměti, že zlato i stříbro (i ve slitinách) jsou poměrně měkké kovy a jsou náchylné k poškození při jakémkoliv mechanickém působení na výrobek, že pravé kameny či polodrahokamy jsou velice křehké, i když zpravidla vykazují vysokou tvrdost.

Stejně tak i veškeré další materiály používané při výrobě šperků, jako jsou např. pravé i syntetické drahokamy i polodrahokamy, korály, perly i jejich napodobeniny, skleněné komponenty, textilní materiály vč. nití, smalt, lakované části apod., jsou vždy křehké a choulostivé a je třeba s nimi zacházet velice opatrně a šetrně.

Mějte vždy na paměti, že se šperky nemají používat v situacích, kdy je vysoká pravděpodobnost jejich poškození nebo většího opotřebení, zejména:

  •  při vykonávání hrubší manuální nebo špinavé práce (jako jsou například práce v domácnosti, na zahradě, při řešení různých stavebních oprav/úprav);
  •  při kontaktu s chemikáliemi, které by mohly narušit povrch šperků nebo změnit jejich barvu (jako je např. úklid, mytí nádobí apod.);
  •  při koupání ve vodě, a to nejen v mořské vodě nebo v chlorovaných bazénech, v termálních lázních či v saunách;
  •  při sportu, kdy hrozí zašpinění, mechanické poškození nebo větší opotřebení v důsledku pocení;
  •  při aplikaci kosmetických přípravků a léků/mastí, sprejů, při barvení vlasů apod. (pozor dávejte hlavně na laky na vlasy nebo parfémy); jako i
  •  při spaní.

Šperky je vhodné nasazovat až po aplikaci kosmetických přípravků (minimálně 10 minut po aplikaci) a až po oblékání.

Šperky s koženými nebo textilními komponenty a šperky s lepenými kameny nesmí přijít do styku s jakoukoliv vodou nebo vlhkostí vůbec.

Zvláště je třeba ochraňovat před mechanickým působením, zejména před nárazem, ty části šperku, kde jsou připevněny kameny, perly a další ozdoby.

Náchylné k mechanickému poškození jsou všechny zapínací systémy i jejich části, jako jsou např. karabiny, pérové kroužky, náušnicové patenty, jazýčkové uzávěry, panty a další. Postupná ztráta pružnosti celozlatých uzávěrů není výrobní vadou; takové uzávěry, zejména částečně nebo úplně nefunkčí, je třeba čas od času nechat tzv. napružit u odborníka-zlatníka.

Oxidace, neboli černění stříbrných šperků, byť i zlacených, není výrobní vadou. Jde o přirozenou chemickou reakci způsobenou výskytem různých chemických sloučenin, zejména síry, v ovzduší, působením sloučenin, obsaženým v lécích, kosmetických přípravcích, pracích a úklidových prostředcích ale i prašného prostředí. K uvedení šperku do původního stavu stačí jeho vyčištění přípravkem k tomu určeným.

Péče o jednotlivé druhy šperků:

  • Péče o stříbro: stříbrné šperky je vhodné uchovávat v suchu v uzavřené krabičce, kde budou chráněné před vzduchem a prachem. Snadným způsobem, jak vyčistit stříbrné šperky, které jsou náchylné ke zčernání, je použít speciální čistič z drogerie. Při jeho použití vždy dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů uvedených v návodu na používání přípravku.
  • Péče o zlato: u zlata je vhodné se vyhnout chloru, který může trvale změnit jeho barvu. Rovněž doporučujeme nenosit na sousedním prstu (nebo jako další náramek) šperk například z oceli, který by mohl zlato na povrchu odřít. Pokud vaše zlaté šperky ztratí lesk, často je stačí jen přeleštit bavlněným hadříkem nebo čistící vatou, která je napuštěná čistícím roztokem. Pokud se na povrchu šperků objeví skvrnky, doporučujeme je odnést do klenotnictví k odbornému vyčištění. Příčin může být mnoho, např. užívané léky, agresivní pot, kosmetické přípravky apod. Šperky z bílého zlata jsou proti změně barevného odstínu chráněné vrstvou rhodia, kterou doporučujeme nechat občas obnovit.
  • Péče o perly: perlové šperky byste měli uchovávat v krabičce, která bude pro ně speciálně vyhrazena a každý kus by měl být uložen zvlášť v měkkém ochranném obalu. Perly jsou choulostivé a vyžadují péči. Jsou měkké, a proto je čistěte pouze čistým měkkým nebo vlhkým hadříkem. Perlové šňůry nikdy nenamáčejte. Perly nesmí být vystaveny ani vysokým teplotám. Neměly by přijít do kontaktu ani s chemickými látkami jako jsou parfémy, make-up, různé krémy apod. Pokud je perla ke kovu připevněná lepidlem, může se časem i při běžném užívání uvolnit. Proto doporučujeme lepené perly pravidelně kontrolovat a pokud se perla hýbe, tento perlový šperk nenosit a zanést ho k odborníkovi k přelepení.
  • Péče o šperky s diamanty a drahými kameny: šperky doporučujeme skladovat odděleně, aby nedošlo k jejich poničení. Drahým kamenům obecně neprospívají vysoké teploty a nadměrné vystavení slunci, některé jsou citlivé i na náhlé změny teplot a určité chemické prostředky. Usazení kamenů doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda v usazení dobře drží.

Obecně u všech šperků doporučujeme jejich pravidelnou kontrolu a profesionální péči, tj. svěřit je čas od času ke kontrole a čištění do rukou odborníků-zlatníků.

Záruční podmínky, vyplývající z příslušných ustanovení zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a z Reklamačního řádu prodejce, se vztahují na vady výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby nebo skrytou vadou technologického postupu.

Záruční podmínky se nevztahují na vady a poškození šperků, vzniklé v důsledku opotřebení, způsobené obvyklým nebo nadměrným užíváním, jako jsou např. oxidace, povrchové poškrábání, otěr zlacení a rhodiování.