Dárkové karty

Dárková karta „KLENOTY AURUM“

Tyto obchodní podmínky se vztahují na dárkové karty KLENOTY AURUM zakoupené ve všech obchodech Společnosti (kamenné i internetové). Zakoupením dárkové karty KLENOTY AURUM souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo interpretovat, upravovat nebo omezovat tyto obchodní podmínky bez upozornění. Provozovatelem dárkové karty „KLENOTY AURUM“ je společnost KLENOTY AURUM, s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 28 Praha 8, IČ: 25148788, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 53684 (dále jen „Společnost“).

Dárková karta může být využita jako vhodný dárek při různých příležitostech, např. pro blízkou osobu, obchodní partnery, zaměstnance, apod.

Dárkovou kartu (s aktivací, nabitím kreditu) je možné zakoupit v kterékoliv prodejně Společnosti v České republice nebo na e-shopu Společnosti www.klenotyaurum.cz Nákup na e-shopu Společnosti se řídí platebními a dodacími podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách pro internetový obchod, viz https://www.klenotyaurum.cz/obchodni-podminky Výjimku z těchto Všeobecných obchodních podmínek pro internetový obchod představuje skutečnost, že řádně zakoupenou dárkovou kartu KLENOTY AURUM nelze vrátit ani vyměnit.

Minimální částka pro aktivaci, nabití kreditu dárkové karty, je 500 Kč.

Kredit na dárkové kartě se může opakovaně dobíjet na kterékoliv prodejně Společnosti v České republice, avšak pouze tehdy, je-li dárková karta platná (viz bod 9.). Pro opakované nabití je výše minimální částky taktéž 500 Kč.

Dárkovou kartou je možné zaplatit za nákup zboží i služeb (např. placené opravy), na kterékoliv prodejně Společnosti v České republice nebo na e-shopu www.klenotyaurum.cz . Dárkovou kartu můžete použít k zaplacení celé hodnoty nebo části hodnoty vašeho vybraného zboží. Dárkovou kartu nelze použít na nákup jiné dárkové karty, ani k nákupu kreditu pro dobití dárkové karty.

Zůstatek kreditu na dárkové kartě není možné směnit za hotovost.

Informace o aktuálním zůstatku na dárkové kartě vám poskytne kterákoliv prodejna Společnosti, při jejím předložení obsluhujícímu personálu prodejny, případně si zůstatek můžete ověřit na internetových stránkách Společnosti www.klenotyaurum.cz v sekci „dárková karta“, po zadání čísla dárkové karty a bezpečnostního kódu (obě čísla naleznete na zadní straně dárkové karty, pod čárovým kódem, resp. pod stíracím políčkem).

Platnost dárkové karty je 1 rok od posledního dobití kreditu. Jiná možnost prodloužení doby platnosti dárkové karty není možná. Po uplynutí doby platnosti není možné dárkovou kartu použít k nákupu a ani ji znovu aktivovat.

Dárková karta je zcela anonymní a přenosná.

Společnost nenese odpovědnost za dárkovou kartu KLENOTY AURUM, jakmile je aktivována, pokud se následně ztratí, je ukradena, deaktivována nebo zničena. Zacházejte se svou dárkovou kartou KLENOTY AURUM jako s hotovostí. Při jakékoliv ztrátě nebo odcizení, anebo při uplynutí platnosti dárkové karty Společnost neposkytuje náhradu.

Dárková karta plně nahrazuje papírové dárkové poukázky „Dárkový šek Aurum“ různé nominální hodnoty. Všechny dosud vydané a neuplatněné papírové dárkové poukázky je možné i dále využít k nákupu zboží, a to až do termínu jejich platnosti, který je na poukázce vyznačen. V případě propadnutí platnosti papírové dárkové poukázky, tedy po uplynutí doby její platnosti, Společnost neposkytuje žádnou náhradu.