Informace související s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu.

Zboží zakoupené přes náš e-shop na www.klenotyaurum.cz nám jako spotřebitel (soukromá osoba) můžete vrátit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho převzetí (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Za účelem urychlení celého procesu Vás prosíme o dodržení následujícího postupu:

  • Vrácené zboží pečlivě zabalte, přiložte k němu poskytnuté doklady vztahující se ke zboží (jako návod na obsluhu u hodinek, certifikáty šperků a atd.), které jste se zbožím od nás obdrželi a spolu s vyplněným a podepsaným formulářem pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže anebo i na našich webových stránkách zde - PDF, DOC, nám vše zašlete zpět na adresu sídla naší společnosti:

           KLENOTY AURUM, s.r.o. – VRÁCENÍ
           U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8

  • Způsob vrácení zboží: prostřednictvím České pošty (doporučujeme doporučeně, ne na dobírku; v případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí) a/nebo prostřednictvím kteréhokoliv smluvního dopravce – kurýrní služby (např. PPL, DHL).

           Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

  • Způsob zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy: vyplněný vzorový formulář o odstoupení od smlouvy nám můžete zaslat vytištěný a podepsaný spolu s vráceným zbožím na shora uvedenou korespondenční adresu anebo jako vyplněný a nepodepsaný na naší e-mailovou adresu: eshop@klenotyaurum.cz (do předmětu e-mailu prosím uveďte: VRÁCENÍ a číslo své objednávky).

V případě, že se rozhodnete nevyužít náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, použijte prosím jiné písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které bude obsahovat všechny podstatné náležitosti (zejména: Vaše jméno a příjmení, korespondenční a e-mailová adresa, text s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, č. objednávky, sdělení Vašeho bankovního účtu, na který si přejete vrátit finanční prostředky a podpis).

Peníze Vám budou vráceny v termínu max. 14 dní od okamžiku kdy obdržíme zboží, nebo než nám prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Finanční částka Vám bude vrácena stejným způsobem, jakým byla objednávka uhrazena. Pokud byla objednávka uhrazena na dobírku nebo platbou předem na účet, částka bude vrácena na číslo účtu uvedené ve formuláři/oznámení o odstoupení.

Odpovědní jste pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Více informací o vzájemných právech a povinnostech stran při odstoupení od kupní smlouvy naleznete v článku VI. všeobecných obchodních podmínek, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, a to i zde.

Váš tým KLENOTY AURUM, s.r.o