Tiskové sdělení

Tiskové sdělení

S ohledem na události posledních dní, kdy se na naši společnost KLENOTY AURUM, s.r.o., IČO: 251 48 788, začali obracet různé subjekty i jednotlivci s dotazy a žádostmi ohledně působení naší společnosti na území Slovenské republiky, rozhodli jsme se učinit toto prohlášení za účelem objasnění současné situace:

Společnost KLENOTY AURUM, s.r.o. na území Slovenské republiky nikdy nepodnikala ani zde nevyvíjela žádné obchodní aktivity. Případná nedorozumění ohledně našich aktivit na území SR mohla vyvstat z obchodní spolupráce se slovenskou společností MONTRE, s.r.o., IČO: 35 918 608, které jsme dle podmínek uzavřené licenční smlouvy poskytli k užívání naši ochrannou známku a logo.

S ohledem na dané se naše společnost distancuje od jakýchkoliv obchodních aktivit společnosti MONTRE s.r.o. Za účelem zamezení dalších nesrovnalostí zdvořile žádáme všechny, aby si pečlivě zkontrolovali subjekt, se kterým uzavřeli ten který smluvní typ a v případě, že se nejedná o společnost KLENOTY AURUM, s.r.o., se na tuto již neobraceli.

Za společnost

KLENOTY AURUM, s.r.o. Marek Lori, jednatel

V Praze dne 8.6.2020


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53684

U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8, tel: +420 266 311 875, fax: +420 266 315 231 IČ: 25148788 DIČ: CZ 25148788